Eko igrala - otroška zunanja igrala Obra

Kiper prevozi

Kiper prevozi z manjšim kiper kamionom Iveco Turbo Daily nosilnosti 3,5 tone. Prevoze izvajamo v Novi Gorici in bližnji okolici. Prevažamo pesek, zemljo, beton, gradbeni material in odpadni gradbeni material.

Cena prevoza je seštevek porabljenih ur in prevoženih kilometrov.

Število ur            Cena na uro

2 - 4                       25 € + DDV

5 - 8                       23 € + DDV

9 - 12                     21 € + DDV

Število KM          Cena na KM

70 - 100                0,70 €/km + DDV

100 - 200              0,65 €/km + DDV

200 - 300              0,60 €/km + DDV

Dodatne storitve:

  • za storitve opravljene ob sobotah, nedeljah, praznikih in izven delovnega časa zaračunavamo 10 % višjo ceno..

Cenik velja od 01.12.2017 do predvidoma 31.12.2021. V cenah ni vključen strošek cestnin in parkirnin.

Prevoz se začne po prejetem plačilu.

Rezervacije in naročilo: pišite nam na prodaja@ecoplay.si

Ob naročilu prevoza soglašate s spodnjimi splošnimi pogoji prevoza tovora.

SPLOŠNI POGOJI ZA PREVOZ TOVORA

1. Tovor, ki je predmet prevoza

Naročnik prevoza sporoči vsebino, dimenzije, težo tovora in relacijo prevoza na prodaja@ecoplay.si Naročnik prevoza odgovarja za primerno nakladanje in razkladanje tovora ter poskrbi, da le to poteka brez poškodb vozila.

2. Planiranje prevoza tovora

Naročnik sporoči želeni datum in uro naklada / razklada na e-pošto prodaja@ecoplay.si Izvajalec prevoza mu posreduje prosti termin po e-pošti.

3. Časovni okvir dostave tovora

Dostava tovora se izvede na dogovorjeni datum, ura dostave je odvisna od razmer na cesti.

4. Pred prihodom dostavljavca tovora

Naročnik prevoza zagotovi, da ima naš dostavljavec nemoten dostop do mesta razklada s tovornim vozilom, da je dovoz brez ledu, snega, ležečih predmetov ipd. Naročnik zagotovi zaščito površin pred morebitnimi poškodbami in umazanijo. Pred dostavo preverite dimenzije tovora in zagotovite dovolj prostora na mestu razklada.

5. Izvedba dostave tovora in prevoza tovora

Naročnik z naročilom prevoza soglaša, da se obračunajo dejansko koriščene storitve po ceniku (ure in kilometri), ki je objavljen na www.ekoigrala.si

6. Varnost dostavljavcev in prevoznikov

Za zagotavljanje varnosti naših zaposlenih in pogodbenikov, si pridržujemo pravico do zavrnitve ali odložitve dela zaradi nevarnih razmer (npr.: fizično onemogočen ali močno otežen dostop vozila, ekstremni vremenski pogoji, naravne nesreče, vojno stanje, obstoj drugih nevarnosti in podobno) ali prometnega režima, ki ne omogoča dostave s primernim transportnim sredstvom.

7. Prevzem dostavljenega tovora

Naročnik prejme tovor in podpiše dostavno dokumentacijo.
Naročnik odgovarja za poškodbe tovora, ki se zgodijo:
- zaradi neprimerne zaščite okolice na mestu naklada in razklada,
- pri nakladanju in razkladanju po navodilih naročnika.
Izvajalec prevoza odgovarja za poškodbe, ki bi izvirale iz malomarnosti dostavljavca med vožnjo ali nakladanjem / razkladanjem. Za vse ostale poškodbe, odgovarja naročnik.

8. Odpoved dogovorjenega prevoza tovora

Naročnik lahko odpove prevoz tovora do vsaj 3 dni pred dogovorjenim prevozom. Pri odpovedi v roku 48 ur pred dogovorjenim prevozom izvajalec naročniku zaračuna 50% vrednosti dogovorjenega prevoza. Pri odpovedi v roku 24 ur pred dogovorjenim prevozom izvajalec naročniku zaračuna 100% vrednosti dogovorjenega prevoza.

9. Omejitve odgovornosti

Eko igrala d.o.o. ali njegov pogodbeni izvajalec prevoza ne odgovarjata za kakršnekoli napake ali zamude pri izvajanju prevoza tovora, zaradi razlogov, ki so izven njunega nadzora. Za spore je pristojno sodišče v Novi Gorici.

SLO

Kontakt

Za nova naročila nam pišete na:
prodaja@ecoplay.si

Telefon za storitve v teku:
041 359 244

Eko igrala d.o.o.
Cesta Prekomorskih brigad 62a
5290 Šempeter pri Gorici

IZPOSOJE IN NAJSTORITEV NE IZVAJAMO DO KONCA EPIDEMIJE.