Eko igrala - otroška zunanja igrala Obra

Kombi prevozi tovora

Za naročilo kombi prevoza po Sloveniji nam pišite na elektronski naslov prodaja@ecoplay.si

Prevozi po Goriški

Število ur            Cena na uro

2 - 4                       25 € + DDV

5 - 8                       23 € + DDV

9 - 12                     21 € + DDV

Daljši prevozi

Število KM          Cena na KM

70 - 100                0,70 €/km + DDV

100 - 200              0,65 €/km + DDV

200 - 300              0,60 €/km + DDV

300 - 500              0,55 €/km + DDV

Prevoz se začne po prejetem plačilu.

Dodatne storitve:

  • čakalna ura 10 € / h + DDV
  • nakladanje in razkladanje 15 € / h + DDV
  • vsak dodatni delavec 15 € / h + DDV
  • za storitve opravljene ob sobotah, nedeljah, praznikih in izven delovnega časa zaračunavamo 10 % višjo ceno.

Končni račun bo zajemal tudi dodatne storitve, ki bodo dejansko nastale. Nakladanje in razkladanje je potrebno predhodno naročiti. Predvidene čakalne ure je potrebno sporočiti ob naročilu prevoza.

Cenik velja od 01.12.2017 do predvidoma 31.12.2021. V cenah ni vključen strošek cestnin in parkirnin.

Ob naročilu prevoza soglašate s spodnjimi splošnimi pogoji prevoza tovora.

SPLOŠNI POGOJI ZA PREVOZ TOVORA

1. Tovor, ki je predmet prevoza

Naročnik prevoza sporoči vsebino, vrednost, dimenzije, težo tovora in relacijo prevoza na prodaja@ecoplay.si ter na lastno željo uredi zavarovanje tovora med prevozom. Naročnik prevoza zaščiti in zapakira tovor tako, da se med prevozom ne prevrača in se ga z lahkoto zaveže, naloži in razloži. Naročnik prevoza odgovarja za primerno nakladanje in razkladanje tovora ter poskrbi, da le to poteka brez poškodb vozila in tovora.

2. Planiranje prevoza tovora

Naročnik sporoči želeni datum in uro naklada / razklada na e-pošto prodaja@ecoplay.si Naročnik sporoči tudi ali potrebuje nakladanje / razkladanje ter koliko naj bi bilo čakalnih ur. Izvajalec prevoza mu posreduje prosti termin po e-pošti.

3. Časovni okvir dostave tovora

Dostava tovora se izvede na dogovorjeni datum, ura dostave je odvisna od razmer na cesti.

4. Pred prihodom dostavljavca tovora

Naročnik prevoza zagotovi, da ima naš dostavljavec nemoten dostop do mesta razklada s tovornim vozilom, da je dovoz brez ledu, snega, ležečih predmetov ipd. V kolikor je naročnik naročil tudi razkladanje tovora in le to poteka na delikatnih površinah (tlakovci, ploščice, parket,...), naročnik zagotovi zaščito površin pred morebitnimi poškodbami in umazanijo. Razkladanje tovora ne vključuje premikanja obstoječih naprav, pohištva in podobno, ki ovirajo dostavo. Za to poskrbi naročnik prevoza. Pred dostavo preverite dimenzije tovora (višina, širina, globina) in zagotovite dovolj prostora na mestu razklada.

5. Izvedba dostave tovora in prevoza tovora

Naročnik z naročilom prevoza soglaša, da se obračunajo dejansko koriščene storitve po ceniku (čakalne ure, ure natovarjanja in raztovarjanja,...), ki je objavljen na www.ekoigrala.si

6. Varnost dostavljavcev in prevoznikov

Za zagotavljanje varnosti naših zaposlenih in pogodbenikov, si pridržujemo pravico do zavrnitve ali odložitve dela zaradi nevarnih razmer (npr.: fizično onemogočen ali močno otežen dostop vozila, ekstremni vremenski pogoji, naravne nesreče, vojno stanje, obstoj drugih nevarnosti in podobno) ali prometnega režima, ki ne omogoča dostave s primernim transportnim sredstvom.

7. Prevzem dostavljenega tovora

Naročnik prejme tovor in podpiše dostavno dokumentacijo.
Naročnik odgovarja za poškodbe tovora, ki se zgodijo:
- zaradi neprimerne zaščite in pakiranja tovora,
- pri nakladanju in razkladanju s strani naročnika.
Izvajalec prevoza odgovarja za poškodbe tovora, ki bi izvirale iz malomarnosti dostavljavca med vožnjo ali nakladanjem / razkladanjem, v kolikor je tudi to naročeno. Za vse ostale poškodbe tovora, odgovarja naročnik, ki prevoz tovora na lastno željo lahko zavaruje pri zavarovalnici.

8. Odpoved dogovorjenega prevoza tovora

Naročnik lahko odpove prevoz tovora do vsaj 3 dni pred dogovorjenim prevozom. Pri odpovedi v roku 48 ur pred dogovorjenim prevozom izvajalec naročniku zaračuna 50% vrednosti dogovorjenega prevoza. Pri odpovedi v roku 24 ur pred dogovorjenim prevozom izvajalec naročniku zaračuna 100% vrednosti dogovorjenega prevoza.

9. Omejitve odgovornosti

Eko igrala d.o.o. ali njegov pogodbeni izvajalec prevoza ne odgovarjata za kakršnekoli napake ali zamude pri izvajanju prevoza tovora, zaradi razlogov, ki so izven njunega nadzora. Za spore je pristojno sodišče v Novi Gorici.

 

SLO

Kontakt

Za nova naročila nam pišete na:
prodaja@ecoplay.si

Telefon za storitve v teku:
041 359 244

Eko igrala d.o.o.
Cesta Prekomorskih brigad 62a
5290 Šempeter pri Gorici

IZPOSOJE IN NAJSTORITEV NE IZVAJAMO DO KONCA EPIDEMIJE.