Eko igrala - otroška zunanja igrala Obra

Najem strojev in orodja

Ugoden najem profesionalnih strojev, ki jih redko uporabljate, vendar nujno potrebujete - v Šempetru pri Gorici.

Če želite delo opraviti kvalitetno in ne želite v ta namen kupiti profesionalnega orodja, je za vas naša storitev najema idealna rešitev. Z velikim izborom različnih strojev vam ponujamo vse, kar potrebujete za mojstrovanje.

Postopek najema orodja je zelo enostaven:

1. Pišite na prodaja@ecoplay.si , da se dogovorimo za željen termin.
2. Na dan prevzema se zglasite pri nas z svojim osebnim dokumentom in davčno številko.
3. Po izbiri željenega orodja ali opreme se sklene najemna pogodba, plača najemnina in položi varščina, katera se po vračilu orodja najemniku vrne.

Izposoja je možna na dogovorjeni dan ob 6.30, vračilo ob 20.30.

Izposoja najem električno rušilno kladivo Hitachi H65SB2:

 • Dnevni najem: 25 €
 • Vikend najem: 40 €
 • Varščina v gotovini: 150 €

Mere zloženega multikultivatorja Grillo: dolžina 140 cm, višina 90 cm, širina 55 cm.

Izpisoja najem motokultivator Grillo z obratnim vrtenjem za trde terene:

 • Dnevni najem: 40 €
 • Vikend najem: 75 €
 • Varščina v gotovini: 150 €

Izposoja najem samohodni motorni hidravlični prekucnik Grillo:

 • Dnevni najem: 40 €
 • Vikend najem: 75 €
 • Varščina v gotovini: 150 €

Najem izposoja žaga za tlakovce:

 • Dnevni najem: 40 €
 • Vikend najem: 75 €
 • Varščina v gotovini: 150 €

Izposoja najem ročni greder širina 160 cm:

 • Dnevni najem: 10 €
 • Vikend najem: 15 €
 • Varščina v gotovini: 50 €

Najem izposoja valjar za urejanje zelenice Alko 50 litrov:

 • Dnevni najem: 10 €
 • Vikend najem: 15 €
 • Varščina v gotovini: 50 €

Izposoja najem vibracijska plošča Tremix MV80:

 • Dnevni najem: 30 €
 • Vikend najem: 50 €
 • Varščina v gotovini: 150 €

Izposoja najem prekopalnik freza TEXAS TX601 Motokultivator:

 • Dnevni najem: 30 €
 • Vikend najem: 50 €
 • Varščina v gotovini: 150 €

Najem izposoja agregat Subaru CLICK 3500R:

 • Dnevni najem: 20 €
 • Vikend najem: 35 €
 • Varščina v gotovini: 150 €

Najem izposoja vrtalnika za zemljo Makita BBA520, s svedrom fi 30 ali fi 20 cm, globina vrtanja do max 70 cm:

 • Dnevni najem: 30 €
 • Vikend najem: 50 €
 • Varščina v gotovini: 150 €

Cenam najema je potrebno prišteti 22% DDV. Cenik velja od 28.03.2018 do predvidoma 01.12.2021.

Splošni pogoji za najem orodja

1. Splošno

Najem naprav se izvede na osnovi sledeče navedenih pogojev in najemne pogodbe, ki jo skleneta najemnik in najemodajalec ob najemu. Nasprotujoči si pogoji ali drugačni pogoji najemnika, tudi če najemodajalec brezpogojno izvede najem, ne bodo predmet pogodbe. Najem orodja in opreme se vrši po dogovoru z osebjem za dobo enega ali več dni. Za en dan najema se smatra najem orodja in opreme v trajanju 24 ur od ure najema oziroma en delovni dan.

2. Pogoji za sklenitev najemne pogodbe

Najemnik je lahko le polnoletna oseba z državljanstvom RS in stalnim prebivališčem v RS. Svojo istovetnost najemnik izkaže z osebnim dokumentom ob sklepanju najemne pogodbe, poleg tega mora najemodajalcu predložiti tudi svojo davčno številko, najemnino in varščino v gotovini, varščino ob koncu najema vrnemo v celoti, če je vrnjeno orodje nepoškodovano. Znesek varščine je naveden pri vsakem orodju posebej.

3. Predmet najema

Najemnik mora napravo uporabljati skrbno in primerno. S podpisom pogodbe o najemu najemnik potrjuje, da je napravo skupaj z navodili za uporabo prejel v nepoškodovanem stanju, da so mu je bilo razloženo delovanje, varnostna navodila in pravilno ter varno ravnanje z napravo. Najemnik nima pravice do popravil oz. usposabljanja naprave, napravo mora pustiti v takšnem stanju kot jo je prejel. Potrošni materiali kot so svedri, brusne plošče, papir niso vključeni v ceno najema. Poškodb ali pomanjkljivosti na napravi, ki niso zavedene v protokol pri predaji, najemnik ne more uveljavljati. Ostale pomanjkljivosti mora najemnik pri predaji pokazati najemodajalcu. Najemnik najemodajalcu jamči za poškodbe, ki so na napravi nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe kot tudi za izgubo naprave (npr. kraja) v času najema v primeru, da ne more dokazati svoje nedolžnosti. Pri predaji predmeta najema je potrebno poravnati določeno varščino za najem.

4. Vračilo

Najemnik mora napravo očiščeno, pripravljeno za uporabo, z vsemi dodatnimi deli, ki so vključeni v dobavo, v določenem času vrniti. V primeru okvare na napravi mora najemnik obvestiti najemodajalca. V primeru, da je naprava vrnjena poškodovana, neočiščena in brez vseh dodatkov, je najemodajalec upravičen, da vse stroške odpravljanja pomanjkljivosti in popravil, kot tudi čas za popravila in čiščenje, obračuna od vplačane varščine.

5. Dolžnosti najemnika

Najemnik je dolžan najete naprave uporabljati primerno in v skladu z navodili za uporabo ter dodeljenimi varnostnimi predpisi za predvideno uporabo. Naprave ne sme uporabljati pod vplivom alkohola ali drugih sredstev, ki lahko vplivajo na psiho-fizično delovanje osebe. Napravo mora zaščititi pred preobremenitvijo. Napravo lahko uporablja smo z dovoljenimi pogonskimi snovmi (voda, olje, maščoba, gorivo, itd.). Tretje osebe naprave ne smejo uporabljati. Napravo mora zaščititi pred krajo, poškodbami in neupravičeno uporabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi. V primeru kraje, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti tudi na policiji.

6. Odgovornost najemodajalca

Najemodajalec jamči, da bo najemniku v najem dana oprema oziroma orodje v tehnično brezhibnem stanju. Najemodajalec ne jamči za škodo nastalo zaradi neprimerne uporabe naprave ali v primeru, da najemnik napravo neupravičeno preda tretji osebi.

SLO

Kontakt

Za nova naročila nam pišete na:
prodaja@ecoplay.si

Telefon za storitve v teku:
041 359 244

Eko igrala d.o.o.
Cesta Prekomorskih brigad 62a
5290 Šempeter pri Gorici

IZPOSOJE IN NAJSTORITEV NE IZVAJAMO DO KONCA EPIDEMIJE.