Eko igrala - otroška zunanja igrala Obra

Najem tovornega kombija Nova Gorica

ENOSTAVNA REZERVACIJA PO TELEFONU NA 041 359 244! Nas pokličete, dogovorimo termin, podate osebne podatke in pridete po kombi - hitro in prijazno!

Nudimo vam ugodni najem tovornega kombija v Šempetru pri Gorici: 50€ na dan + DDV. REZERVACIJA KAR S SPOROČILOM NA EMAIL PRODAJA@ECOPLAY.SI ali PO TELEFONU NA 041 359 244!

Dolžina tovornega prostora je 335 cm, višina: 175 cm, širina med blatnikoma zadaj: 140 cm, širina na najširšem delu: 180 cm, nosilnost 1.500 kg. Višina od tal do strehe je 260 cm.

Izposoja kombija je možna na dogovorjeni dan ob 6.30, vračilo ob 20.30. Da si zagotovite prosto vozilo, je potrebno najem kombija predhodno rezervirati, zato nam pišite na prodaja@ecoplay.si

Najem kombija v ceni vključuje do 450 km na dan, slovensko vinjeto in obvezno zavarovanje z asistenco. Kombi nima zimskih pnevmatik, zato vožnja po snegu ni primerna.

Za najem kombija zadostuje vozniško dovoljenje B-kategorije. Zaželjene so predhodne izkušnje z vožnjo kombija. V primeru, da izkušenj nimate, se na testno vožnjo zapeljemo z vami.

Pomembno je upoštevati, da je dovoljena skupna masa vozila omejena na 3500 kg (vozilo + potniki + tovor). 

Rezervacija in plačila:

Naš postoperk rezervacije je izredno enostaven:

1. Pišite nam na prodaja@ecoplay.si, da preverimo ali je kombi prost za željeni termin.

2. Nato nam na prodaja@ecoplay.si pošljite sledeče podatke:

  • ime, priimek, naslov, številko osebne izkaznice osebe, telefonsko številko in epoštni naslov osebe, ki najem naroča,
  • ime, priimek, naslov, številko osebne izkaznice osebe, ki bo kombi vozila,
  • telefonsko dogovorjen termin najema,
  • relacijo, na kateri bo kombi uporabljen,
  • ure najema (začetna, končna).

3. Po elektronski pošti boste prejeli potrditev termina.

4. Kombi prevzamete na lokaciji Ecoplay: Polje 5, v Šempetru pri Gorici (nasproti Gatisa oz. za HIT Šport Centrom; iz ceste se vidijo transparenti in vozila) točno ob dogovorjeni uri. V gotovini vplačate varščino 200€ in poravnate račun za najem vozila. pri sebi imejte veljaven osebni dokument in vozniško dovoljenje. Z vožnjo lahko pričnete po podpisu Zapisnika o prevzemu vozila.

Vračilo vozila in varščine:

Ob dogovorjeni uri kombi pripeljete na lokacijo Ecoplay: Polje 5, v Šempetru pri Gorici, v enakem stanju kot ste ga prejeli: nepoškodovan, čist in s polnim rezervoarjem goriva. Če je kombi vrvnjen v enakem stanju, se varščina vrne v gotovini v celoti. Po predhodnem dogovoru lahko kombi očistimo mi, okvirna cena je 15€ + DDV oz. več glede na stanje.

Cenik velja od 01.03.2018 do predvidoma 01.06.2021.

Z naročilom prevoza se strinjate s spodnjimi Splošnimi pogoji.

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM KOMBIJA

1. SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM KOMBIJA
S podpisom pogodbe najemodajalec in najemnik potrdita veljavnost Splošnih pogojev najema in izrecno izjavljata, da sta v celoti seznanjena z vsebino splošnih pogojev za najem kombija in jih sprejemata (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji najema). Vsaka kršitev Splošnih pogojev najema s strani katere izmed pogodbenih strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe, katere sestavni del so Splošni pogoji najema in pravico do uveljavljanja od stranke kršiteljice vse morebiti zaradi odstopa nastale škode.

2. NAJEM VOZILA
Pred najemom vozila se določijo in v pogodbo zapišejo čas najema, cena najema, dovoljeno število kilometrov in relacija na kateri bo vozilo uporabljeno.
Najemnik lahko kadarkoli odpove rezervacijo, vendar vse nastale stroške krije sam - vključno z administrativnimi stroški 15 Eur na rezervacijo. Pravico do odpovedi lahko uveljavlja le v pisni obliki, po pošti ali s sporočilom na e-poštni naslov prodaja@ecoplay.si, sicer se odpoved rezervacije ne upošteva. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi.

V tem primeru ima podjetje Eko igrala d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi najema, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik predložil po pošti pisno ali elektronsko verzijo odpovedi:

  • za odpoved od 7 do 4 dni pred najemom - brez stroškov odpovedi,
  • za odpoved do 3 dni pred najemom - 30 % cene najema,
  • za odpoved 2 dni pred najemom - 50 % cene najema,
  • za odpoved manj kot 1 dan pred najemom - 100 % cene najema.

Najemodajalec (Eko igrala d.o.o.) si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe (oz. odpovedi rezervacije ali spremembe rezervacije), če pred najemom ali med najemom nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Eko igrala d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil oz. rezervacije ne bi potrdil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe oz. potrditvi rezervacije. Eko igrala d.o.o. si pridržuje pravico, da ob prevzemu vozila najemniku odpove rezervacijo zaradi suma, da je najemnik alkoholiziran, zaradi suma, da bo vozilo uporabljeno v nezakonite namene, zaradi agresivnosti ali neprimernega obnašanja najemnika. V tem primeru Eko igrala d.o.o. vrne najemniku celotni znesek rezervacije.

3. OSEBE, KI SMEJO VOZITI NAJETO VOZILO
Najeto vozilo sme voziti oseba, ki je stara najmanj 21 let, ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj tri (3) leta in je pooblaščena s to pogodbo. Najemnik je s pogodbo avtomatsko pooblaščen, s pogodbo pa se lahko dodatno pooblastijo še največ dve (2) osebi. Najemnik se s podpisom pogodbe strinja, da najemodajalec hrani fotokopije njegovega vozniškega dovoljenja in osebnega dokumenta. Za vso morebitno povzročeno škodo pa v popolnosti odgovarja najemnik tudi v primeru, da je povzročena s strani pooblaščencev in/ali tretje nepooblaščene osebe, ki je upravljala z vozilom v času trajanja te pogodbe.

4. NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO OZ. VOŽENO:
a) za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil;
b) za nadaljnji podnajem tretji osebi;
c) v nasprotju Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
d) v nezakonite namene (npr. carinski prekrški);
e) za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi ter živali.

V primeru kršenja določil in pogojev te pogodbe se najemnik obvezuje, da bo povrnil nastalo škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, najemodajalcu; višino škode določi najemodajalec v skladu s splošnimi pravili o škodi.

5. PLAČILNI POGOJI
Najemnik se obvezuje, da bo plačal varščino v višini 200€ in dogovorjeno ceno najema z gotovino pred prevzemom vozila.

6. PREVZEM IN VRAČILO VOZILA
S podpisom pogodbe in prevzemom vozila najemnik v nobenem primeru ne postane lastnik vozila ali pridobi katerokoli drugo pravico na vozilu. Najemnik prejme vozilo v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in potrebnimi dokumenti. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjenem času in kraju. Ali je vrnjeno vozilo v brezhibnem stanju in z vso opremo se ugotovi iz Zapisnika o prevzemu in vračilu vozila najemodajalcu. Pogodbeni stranki soglašata, da sta seznanjeni z vsebino Zapisnika o prevzemu in vračilu, ki je sestavni del te pogodbe. Stanje vozila, števca kilometrov, stanje goriva in vrsto in količino opreme ter delovanje le te stranki ugotovita zapisniško ob prevzemu vozila s strani najemnika in ob vračilu vozila najemodajalcu. Pogodbeni stranki soglašata, da sta seznanjeni z vsebino Zapisnika o prevzemu in vračilu, ki je sestavni del te pogodbe.

V primeru, da najemnik z vozilom ne vrne opreme, ki je bila z vozilom dana v uporabo, je najemodajalec upravičen izterjati vrednost te opreme od najemnika.

V primeru, da najemnik vozila ne vrne ob določenem času je iz objektivnih razlogov dopustna ena ura zamude. Vsaka naslednja ura po dovoljeni uri zamude se obračuna po ceni 10,00 EUR na uro. Če vozilo ni vrnjeno v 24 urah od dogovorjenega časa vrnitve vozila, se smatra, da je vozilo najemnik protipravno prisvojil. Najemodajalec je upravičen o tem obvestiti policijo in ostale pristojne organe. V primeru, da najemnik ne vrne vozila ob določenem času mora najemodajalcu povrniti vso morebitno škodo, kot tudi izgubljen dobiček, ki je najemodajalcu nastal, kot posledica te zamude. Možno je podaljšanje najema, vendar samo v primeru, da se najemodajalec s tem strinja. V tem primeru najemnik po sms-u na 041 359 244 o podaljšanju obvesti najemodajalca najmanj 8 ur pred potekom te pogodbe (sms mora vsebovati ime in priimek najemnika, št. pogodbe, št. dni podaljšanja, ter kraj, datum in čas vračila kombija), nakar mu najemodajalec prav tako po sms-u odgovori, ali podaljšanje dovoli ali ne. Možna je tudi drugačna oblika komunikacije, ki pa mora biti predhodno odobrena s strani najemodajalca na način določen v predhodnem stavku (prek sms na 041 359 244). Osnova za obračun podaljšanega najema izhaja iz predvidenega datuma vračila vozila s to pogodbo, na osnovi katerega je bil najem vnaprej plačan in dejanskega datuma, ki je razviden iz zapisnika o vračilu vozila. Cena za dodaten dan najema znaša 50,00 EUR + DDV. Dnevna omejitev povprečno prevoženih kilometrov iz prvotne pogodbe velja tudi za dodatne dneve v primeru podaljšanja. Če najemnik prevozi več kilometrov, mu je najemodajalec upravičen zaračunati 0,10 EUR za vsak prevoženi kilometer več od dogovorjene omejitve. Najemnik je dolžan vse obveznosti v zvezi s podaljšanjem najema poravnati ob vračilu vozila. V primeru, da najemnik ni zaprosil za soglasje najemodajalca, kot je to določeno v devetem odstavku tega člena, se smatra, da si je najemnik protipravno prisvojil vozilo in ga je najemodajalec upravičen prijaviti policiji in ostalim pristojnim organom.

7. VOŽNJA V TUJINI
Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca oziroma mora biti v pogodbi navedena točna relacija vožnje. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan to parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži.

8. GORIVO
V vozilo se toči diesel gorivo. V nasprotnem primeru za morebitne okvare odškodninsko odgovarja najemnik. Gorivo ni vključeno v ceno najema. Če najemnik vrne več goriva, se mu višek ne more obračunati.

9. KILOMETRINA IN DESTINACIJA
Dnevna omejitev prevoženih kilometrov znaša 450 km, vsak nadaljnji kilometer pa se obračuna po ceni 0,10 EUR na kilometer + 22% DDV.

10. VZDRŽEVANJE
Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo kot dober gospodar in redno preverjal nivo olja v motorju, zavorne tekočine, hladilne tekočine ter ustrezen pritisk zraka v pnevmatikah. Najemnik je dolžan plačati vse stroške, pogojene z nezadostnim in neskrbnim vzdrževanjem vozila. Prav tako je najemnik pred vračilom vozila najemodajalcu očistiti vozilo.

11. OKVARE
V primeru kakršnekoli okvare vozila se najemnik obvezuje, da bo o tem takoj obvestil najemodajalca, ki mu bo posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če najemnik ne spoštuje navodila najemodajalca ali popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca, te pogodbe in Splošnih pogojev najema, bo v celoti poravnal najemnik. Vsekakor je najemnik o okvari dolžan najprej obvestiti najemodajalca. Če okvara povzroči prekinitev te najemne pogodbe, najemnik ni upravičen do povračila nobenih s tem povezanih stroškov.

12. POŽAR ALI TATVINA
Najemnik ne odgovarja za škodo na vozilu, ki bi nastala zaradi požara, tatvine ali poskusa tatvine, razen, če ni sam odgovoren za nastalo škodo. V primeru požara, tatvine ali poskusa tatvine mora najemnik škodo nemudoma prijaviti Policiji ali drugemu pristojnemu organu, v nasprotnem primeru sam odgovarja za vso nastalo škodo.

13. DOKUMENTI, KLJUČI IN REGISTRSKE TABLICE
Vozilo je opremljeno s ključi in vsemi potrebnimi dokumenti, za katere najemnik v času najema polno odgovarja. Dokumenti o vozilu se ne smejo nikoli puščati v parkiranem oziroma zapuščenem vozilu. Najemnik vozila ne sme pustiti nezaklenjenega. Ob izgubi zgoraj omenjenih predmetov je potrebno nemudoma obvestiti najemodajalca. Za izgubljene ali s strani najemnika pokvarjene predmete bo najemodajalec najemniku zaračunal stroške po veljavnem ceniku.

14. ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST
Pri uporabi vozila po tej pogodbi, je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam. Za kritje škode na najetem vozilu v primeru prometne nesreče je odgovoren najemnik.
Najemnik se zavezuje, da bo najemodajalcu vso morebitno škodo, ki lahko nastane v primerih, opisanih v naslednjem odstavku, povrnil takoj.
Najemnik je neomejeno odgovoren:
– za škodo, povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih substanc ter zdravil, katerih navodila odsvetujejo vožnjo, povzročil najemnik ali dodatno pooblaščeni voznik;
– za škodo, povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti;
– če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
– če je voznik pobegnil s kraja nezgode;
– ko je vozilo vozil nepooblaščeni voznik;
– ko je voznik vozil za prepovedane namene;
– ko je naloženi tovor poškodoval vozilo;
– ko je voznik vozil nestrokovno ali v nasprotju s predpisi;
– ko je najemnik ali pooblaščeni voznik sodeloval v kraji vozila ali goljufiji zoper najemodajalca;
– v primeru vožnje po poplavljeni cesti ali drugi poplavljeni površini, kadar ni elementarna nesreča;
– v primerih neupoštevanja ostalih omejitev iz te pogodbe.
Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegla zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo oziroma ostalo škodo, ki je zavarovalnica ne krije.
V primerih poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si najemodajalec pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, ki je zanjo v celoti odgovoren.
Zavarovanje ne pokriva poškodb notranjosti vozila (poškodbe, ki nastanejo v notranjosti vozila in niso posledica prometne nesreče, najemnik plača v celoti), avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov kolesnih obročev, na podvozju vozila ter drugih pritiklin vozila. Kritje teh poškodb gre v breme najemnika.

15. OBVEZNOST NAJEMNIKA V PRIMERU NEZGODE
V primeru kakršnekoli poškodbe vozila, prometne ali druge nesreče z vozilom, se zaveže najemnik ščititi interese najemodajalca in zavarovalnice, pri kateri je vozilo, ki je bilo v nesreči udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da:
– si bo zabeležil vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;
– ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno;
– bo o škodi, tudi če je neznatna nemudoma in kar najhitreje obvestil najemodajalca in z njim sodeloval v celotnem postopku;
– bo v vsakem primeru nemudoma poklical Policijo ali drug pristojni organ, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika;
– bo podal o nesreči pisno izjavo in izčrpno izpolnil “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je priloženo dokumentom vozila, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo bo takoj dostavil najemodajalcu.
V primeru, da najemnik v primeru nesreče ne bi ravnal po določilih te pogodbe, sam odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu. V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika (niti za brezplačni prevoz iz mesta nezgode, zamenjavo vozila ali kakršnokoli drugo nadomestilo).

16. IZGUBA LASTNINE
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je le-ta pustil v vozilu ali na njem. Najemnik se s podpisom te najemne pogodbe izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim povezanimi škodami.

17. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV
Najemnik in pooblaščena voznika odgovarjajo in prevzemajo vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja zakonov.

18. PREKINITEV NAJEMA
Najemodajalec si pridržuje pravico, da lahko pred iztekom te najemne pogodbe najemniku brez njegove privolitve odvzame vozilo, če se le-ta ne ravna po Splošnih pogojih najema in določilih te pogodbe. Najemnik se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom, ki bi lahko izhajali zaradi odvzema vozila. V primeru, da mora najemnik zaradi okvare, nezgode, izgube ali kraje dokumentov, ključev ali registrskih tablic ali kakršnegakoli dejanja po svoji krivdi prekiniti pogodbo o najemu, ni upravičen do
povračila nobenih stroškov v zvezi z najemom.

19. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podpisani na tej najemni pogodbi se strinja, da sme najemodajalec:
– uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja;
– najemnik najemodajalcu izrecno dovoljuje posredovanje njegovih osebnih podatkov v primeru neizpolnjevanja najemnikovih obveznosti iz te pogodbe;
– hraniti podatke 10 let.

20. DRUGE DOLOČBE
V vozilu je strogo prepovedano kaditi. Za vso dodatno opremo, navedeno v zapisniku o prevzemu in za pravilno delovanje te opreme najemnik v času najema polno odgovarja. V skladu s tem je najemodajalec upravičen od najemnika zahtevati povrnitev morebitne škode na tej opremi, če je le ta v času najema poškodovana oz. polno vrednost opreme, če je le ta v času najema uničena ali ukradena. Najemodajalec zahteva vračilo popravila morebitne škode od najemnika na podlagi računa izvajalca, v primeru uničene ali ukradene opreme pa najemodajalec ima pravico zahtevati vrednost nove nadomestne opreme. Najemodajalec v času najema za dodatno opremo ne odgovarja, kakor tudi ne odgovarja za njeno pravilno delovanje ali varnost le te. Za opremo lahko odgovarjata najemnik ali proizvajalec opreme, odvisno od ugotovitev pri morebitni škodi.
V času trajanja pogodbe ni možno spremeniti nobenega določila iz te pogodbe, razen v primeru, ko so te spremembe skupna želja pogodbenih strank. Vse spremembe te pogodbe morajo biti opravljene v enaki obliki, kot je sklenjena ta pogodba. Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.

21. REŠEVANJE SPOROV
Spore, ki bi nastali v zvezi z določili iz te pogodbe stranki rešujeta sporazumno, v nasprotnem je pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici.

22. KONČNE DOLOČBE
Pogodba je izdana v dveh izvodih, en podpisan izvod prejme najemnik, enega podpisanega pa obdrži najemodajalec. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

 

SLO

Kontakt

Za nova naročila nam pišete na:
prodaja@ecoplay.si

Telefon za storitve v teku:
041 359 244

Eko igrala d.o.o.
Cesta Prekomorskih brigad 62a
5290 Šempeter pri Gorici

IZPOSOJE IN NAJSTORITEV NE IZVAJAMO DO KONCA EPIDEMIJE.